• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Chính sách đối với giáo viên mầm non

 

Công văn 3085/BHXH-CSXH năm 2018 về chấn chỉnh công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non, các bà mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3085/BHXH-CSXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3085/BHXH-CSXH
V/v chn chỉnh công tác giải quyết chế độ BHXH đối với giáo viên mầm non, các bà mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây qua báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) một số tỉnh, thành phố và phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng có sai sót trong công tác thu, ghi sBHXH đối với giáo viên mầm non có thời gian truy thu BHXH theo hướng dẫn tại Công văn số 2150/GDĐT-BHXH ngày 22/03/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và BHXH Việt Nam, Công văn số 1865/LĐTBXH-BHXH ngày 29/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của BHXH Việt Nam và đối với các bà mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam có thời gian đóng và truy đóng BHXH theo Công văn số 3408/BHXH-BT ngày 07/10/2015 của BHXH Việt Nam dẫn đến sai sót trong giải quyết chế độ BHXH (tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sai thành đối tượng hưởng chế độ tiền lương do nhà nước quy định, điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH không đúng quy định).

Để đảm bảo thực hiện chế độ chính sách BHXH đúng quy định, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai ngay một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại các văn bản sau:

- Công văn số 4184/BHXH-CSXH ngày 22/9/2017 về việc chấn chỉnh công tác thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp;

- Công văn số 560/BHXH-CSXH ngày 13/02/2018 về việc chấn chỉnh công tác giải quyết hưởng BHXH một lần.

2. Chỉ đạo rà soát sổ BHXH của giáo viên mầm non đang làm việc (đối với trường hợp chưa bàn giao sổ BHXH), cơ sở dữ liệu thu trong chương trình quản lý (đối với trường hợp đã bàn giao sổ BHXH) và hồ sơ đã giải quyết hưởng chế độ BHXH của giáo viên mầm non thuộc đối tượng truy thu và ghi sổ BHXH theo Công văn số 2150/GDĐT-BHXH, Công văn số 1865/LĐTBXH-BHXH và Công văn 3658/BHXH-BT nêu trên để kiểm tra việc truy thu, ghi và xác nhận tiền lương đóng BHXH với chức danh nghề theo đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định; Rà soát toàn bộ việc đóng, truy đóng, ghi sổ BHXH và tính hưởng chế độ BHXH của các bà mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 3408/BHXH-BT. Đối với các sổ BHXH bảo lưu thời gian tham gia BHXH chưa có trong cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc thì phải kiểm tra đối chiếu, rà soát trước khi nhập dữ liệu và giải quyết chế đ BHXH.

3. Khi rà soát, kiểm tra, đối chiếu phát hiện sai sót thì phải điều chỉnh lại theo đúng quy định. Sai sót ở khâu nghiệp vụ thì Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo khắc phục kịp thời. Việc khắc phục phải khẩn trương, đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền không đẩy trách nhiệm về phía người lao động hoặc đơn vị sử dụng lao động.

4. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp xử lý khi có khiếu kiện xảy ra, không để ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của Ngành; tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải thích cụ thể đối với từng người lao động để người lao động nắm được và phối hợp thực hiện đúng quy định của chính sách.

5. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc truy thu, ghi, xác nhận sổ BHXH và giải quyết chế độ BHXH không đúng quy định; thu hồi số tiền giải quyết sai (nếu có) nộp vào quỹ BHXH. Trường hợp không thu hồi được số tiền giải quyết sai thì thực hiện bồi hoàn đầy đủ số tiền không thu hồi được theo quy định của pháp luật.

6. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm trong công việc đối với cán bộ thực hiện các nghiệp vụ về BHXH, đảm bảo giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện các nội dung tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c)
;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3085/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 16/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3085/BHXH-CSXH

611

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
398212