• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3086/CT-TTHT năm 2015 về hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3086/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3086/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hùng Vỹ.
Địa chỉ: số 31/34 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh.
Mã số thuế: 0307417989.

 

Trả lời văn thư số 01/2015 ngày 9/3/2014 của Công ty về hoá đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế (hiệu lực thi hành từ 01/9/2014):

“ Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.”

Trường hợp Công ty theo trình bày từ 01/09/2014 đến 31/12/2014 do sơ xuất khi cung cấp dịch vụ xuất khẩu vẫn sử dụng hoá đơn GTGT (thay vì sử dụng hoá đơn GTGT) và đã kê khai thuế, để đơn giản thủ tục hành chính, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp Cục Thuế TP chấp nhận các hoá đơn GTGT đã xuất nêu trên hợp lệ để kê khai thuế. Từ lần lập hoá đơn xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ tiếp theo Công ty phải sử dụng hoá đơn thương mại.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Lưu: VT, TTHT.
586-2188697/2015tttgiang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3086/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3086/CT-TTHT

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278936