• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Phát triển sản xuất thúc đẩy xuất khẩu

 

Công văn 3099/TCHQ-GSQL năm 2017 biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3099/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3099/TCHQ-GSQL
V/v biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển chăn nuôi; trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 3824/BCT-XNK ngày 03/5/2017 về các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn; liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số biện pháp sau:

1. Tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn:

- Ưu tiên giải quyết trước thủ tục xuất khẩu cho các lô hàng lợn, thịt lợn có nguồn gốc trong nước, chỉ cho phép tái xuất thịt lợn và phụ phẩm thịt lợn đông lạnh sau khi đã xuất khẩu các lô hàng lợn, thịt lợn trong nước đang chờ thông quan tại cửa khẩu;

- Bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính theo đề nghị của doanh nghiệp;

- Thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan nhanh chóng, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn.

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Kéo dài thời gian đóng, mở cửa khẩu (trong trường hợp cần thiết) để giải quyết thủ tục xuất khẩu lợn, thịt lợn;

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật (kho, bãi, điện, nước...) phục vụ cho việc lưu giữ, bảo quản lợn, thịt lợn xuất khẩu.

3. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ (Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát hải quan) phối hợp với các lực lượng chức năng và quản lý thị trường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc tạm nhập tái xuất thịt lợn, phụ phẩm thịt lợn đông lạnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3099/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3099/TCHQ-GSQL

372

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
349017