• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3117/BXD-KTX năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng lập quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3117/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3117/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng lập quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 450/QLDA-QLCT ngày 10/11/2014 của Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng lập quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng, giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung văn bản số 450/QLDA-QLCT, hợp đồng tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng được ký kết giữa Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng và Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd. - Nhật Bản (NSC), theo hợp trọn gói, với diện tích lập quy hoạch 21.640 ha. Ngày 24/11/2011, nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đã được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1000/QĐ-BXD , trong đó bổ sung thêm 479,22 ha. Thời điểm này, đồ án quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đã được NSC cơ bản hoàn thành và đã rút hầu hết chuyên gia Nhật bản về nước, để tiến hành điều chỉnh lại đồ án quy hoạch cho phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch chung mới tại Quyết định số 1000/QĐ-BXD , NSC phải huy động lại toàn bộ trang thiết bị và đội ngũ chuyên gia sang Việt Nam.

Vì vậy, việc bổ sung chi phí cho phần diện tích quy hoạch bổ sung theo nhiệm vụ quy hoạch chung được điều chỉnh là phù hợp. Việc tính toán chi phí bổ sung được dựa trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký; kế hoạch huy động lại và sử dụng trang thiết bị và chuyên gia (số lượng, loại phương tiện thiết bị, trình độ chuyên gia, thời gian làm việc,...); nội dung công việc cần bổ sung; các mức chi phí (tiền lương chuyên gia; giá sử dụng các trang thiết bị,...) theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam; việc sử dụng phương pháp so sánh tỷ lệ giữa khối lượng công việc cần bổ sung và giá hợp đồng ban đầu trong trường hợp này là không phù hợp.

Bộ Xây dựng lưu ý: việc thuê tư vấn nước ngoài và xác định dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3117/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3117/BXD-KTXD

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259313