• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3141/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng thuộc các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 3141/BYT-DP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3141/BYT-DP
V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng thuộc các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; ngày 05/3/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 và Quyết định số 1464/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng phòng COVID-19 trong đó nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức tiêm chủng tại địa phương cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ đang sinh sống trên địa bàn (bao gồm cả các đối tượng thuộc các cơ quan trung ương và địa phương).

Ngày 19/4/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1906/QĐ-BYT về việc phân bổ, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 trong số 20.000 liều giao cho Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia trong đó giao cho Trung tâm KSBT Hà Nội 12.880 liều để tiêm chủng cho cán bộ nhân viên thuộc các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Tổ chức Liên hiệp quốc... trên địa bàn Hà Nội (gửi kèm theo Quyết định của Bộ Y tế số 1906/QĐ-BYT ngày 19/4/2021), Bộ Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Y tế thực hiện việc tiếp nhận 12.880 liều vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định số 1906/QĐ-BYT ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế; phối hợp với các Bộ ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Tổ chức Liên hiệp quốc tại Hà Nội để xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ trong đợt này.

2. Sở Y tế chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn Hà Nội bao gồm đối tượng ở trung ương và địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ theo các đợt phân bổ vắc xin tiếp theo của Bộ Y tế.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng:
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur;
- Sở Y tế TP. Hà Nội;
- TTKSBT TP.Hà Nội;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Điều 2. Đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí

1. Đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí:

a) Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm:

- Người làm việc trong các cơ sở y tế;

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);

- Quân đội; Công an.

b) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

c) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...;

d) Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

e) Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi;

g) Người sinh sống tại các vùng có dịch;

đ) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

h) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

i) Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

2. Địa bàn: Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tại khoản 1 ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

3. Căn cứ khả năng cung ứng vắc xin, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, đối tượng ở vùng có dịch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3141/BYT-DP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 21/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3141/BYT-DP

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471740