• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3142/BYT-DP năm 2021 về lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 3142/BYT-DP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3142/BYT-DP
V/v lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các tập đoàn, tng công ty nhà nước;
- Các Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.
(Sau đây sẽ gọi tắt là các Đơn vị)

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; ngày 05/3/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trong đó bao gồm các đối tượng tiêm chủng thuộc các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn, Đơn vị. Thời gian qua Bộ Y tế đã ghi nhận đề xuất của một số đơn vị về việc ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 sớm cho cán bộ, nhân viên.

Đ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên thuộc các đơn vị trong đợt này và các đợt tiếp theo; Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện rà soát, tổng hợp đối tượng thuộc diện ưu tiên tiêm chủng theo Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trên địa bàn và chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố nơi có cán bộ, nhân viên của đơn vị mình công tác để Sở Y tế chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiêm cho các đối tượng đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết nêu trên theo tng đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

2. Các đơn vị đóng trên địa bàn TP. Hà Nội khẩn trương thực hiện việc rà soát và lập danh sách đối tượng tiêm chủng gửi về Sở Y tế Hà Nội (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội) trước ngày 23/4/2021 để Sở Y tế lập kế hoạch và tổ chức tiêm trong số vắc xin được Bộ Y tế đã phân bổ đợt 2 cho Sở Y tế Hà Nội để tiêm cho các Bộ, ngành, tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Điều 2. Đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí

1. Đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí:

a) Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm:

- Người làm việc trong các cơ sở y tế;

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);

- Quân đội; Công an.

b) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

c) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...;

d) Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

e) Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi;

g) Người sinh sống tại các vùng có dịch;

đ) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

h) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

i) Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

2. Địa bàn: Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tại khoản 1 ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

3. Căn cứ khả năng cung ứng vắc xin, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, đối tượng ở vùng có dịch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3142/BYT-DP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 21/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3142/BYT-DP

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471741