• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3158/CT-TTHT năm 2015 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3158/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3158/CT-TTHT
V/v: tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sambu Vina Sports
Địa chỉ: 33B Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, X.Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn
Mã số thuế: 0301222221

 

Trả lời văn bản số 01/SB-15 ngày 24/03/2015 của Công ty về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước:

“...

Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

Trường hợp Công ty có phát sinh doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ thì Công ty phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo hướng dẫn nêu trên (tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua vào hoặc bán ra chuyển khoản của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
 731 – 2581307 / 2015 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3158/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3158/CT-TTHT

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278949