• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3169/BYT-BH năm 2014 thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 3169/BYT-BH
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3169/BYT-BH
V/v: thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;
- Bệnh viện các Bộ, ngành.

Ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Đây là chính sách xã hội ý nghĩa và nhân văn giúp cho trẻ em có cơ hội được phát triển khỏe mạnh và hòa nhập cộng đồng tốt nhất.

Đ tổ chức triển khai, thực hiện thống nhất và có hiệu quả Quyết định này trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế đề nghị:

1. Đối với Sở Y tế:

- Đ nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có Thẻ bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình nghèo; thuộc hộ gia đình cận nghèo; thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phổ biến Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người làm công tác giám định bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh, thành phố; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện.

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quy trình, thủ tục tiếp nhận, phương thức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bm sinh trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim. Trong đó đặc biệt lưu ý hướng dẫn thủ tục và nội dung thanh toán trong trường hợp người bệnh được phẫu thuật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do địa phương khác quản lý và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc trung ương quản lý trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổng hợp danh sách, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định để thực hiện thanh toán phần chi phí khám, phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền ăn với mức 50.000 đồng/trẻ em/ngày trong thời gian không quá 15 ngày và hỗ trợ tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng thông thường.

2. Đối với các cơ sở khám bnh, chữa bệnh:

- Thực hiện thanh toán chi phí khám và phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh theo giá dịch vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Rà soát, bổ sung thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế liên quan đến khám bệnh và phẫu thuật tim thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong thực hiện bảo hiểm y tế nói chung và trong thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim đối với trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh nói riêng.

4. Tổ chức đánh giá hàng năm việc thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Vụ bảo hiểm y tế).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- PTT Vũ Đức Đam;
- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- TT Nguyễn Viết Tiến;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ Tài chính;
- B LĐTBXH;
- BHXH Việt Nam;
- Các Vụ, Cục: BMTE, KH-TC, KCB;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3169/BYT-BH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 28/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3169/BYT-BH

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234377