• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 3169/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3169/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3169/CT-TTHT
V/v: lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease.
Địa chỉ: 28th floor, Sai Gon Trade center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304738328

 

Trả lời văn bản ngày 26/03/2015 của Công ty về việc lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2.d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn:

“Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Trường hợp Công ty mua hàng hoá, dịch vụ có nhận hoá đơn đầu vào do bên bán xuất giao, trên hoá đơn có đóng 2 dấu của bên bán (một dấu đóng vào tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, một đóng dấu treo phía trên bên trái của tờ hóa đơn) là chưa phù hợp. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thuế chấp thuận hoá đơn bên bán đã lập có đóng 2 dấu như Công ty trình bày được làm căn cứ để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Phòng KT 2;
- Lưu: HC, TTHT.
744 – 2663845 (3/4/2015)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3169/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3169/CT-TTHT

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278953