• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 317/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với suất ăn công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 317/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV TM-DV Trân Hương.
(Đ/c: Lô D12, Ô 31-32, KDC Thuận Giao, KP. Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/2017/TH-CV của Công ty TNHH MTV TM-DV Trân Hương về chính sách thuế đối với suất ăn công nghiệp. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế đối với suất ăn công nghiệp của Công ty TNHH MTV TM-DV Trân Hương, ngày 6/9/2017, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 15641/CT-THNVDT gửi Tổng cục Thuế.

Ngày 7/12/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5619/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương (bản photocopy công văn đính kèm).

Đề nghị Công ty TNHH MTV TM-DV Trân Hương liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH MTV TM-DV Trân Hương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để biết);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b);

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 317/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 317/TCT-CS

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373994