• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 3174/CT-TTHT năm 2015 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3174/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3174/CT-TTHT
V/v : hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH băng keo Fukuoka
Địa chỉ: 29/12 bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311731517

 

Trả lời văn bản số 03-15-1/CV ngày 24/03/2015 của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1.c Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.”

Trường hợp Công ty theo trình bày tại hóa đơn ký hiệu AA/13P số 0000323 ngày 28/02/2015 do lỗi khi lập hóa đơn nên tại tiêu thức địa chỉ người mua hàng chữ “Xã” in từ liên 1 xuống liên 2 không rõ nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ người mua thì hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
696-2508092 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3174/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3174/CT-TTHT

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278957