• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 3176/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3176/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3176/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Liên Hà
Địa chỉ: 168 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận1
Mã số thuế: 0303483236

 

Trả lời văn thư số 42/2014/CV-LH ngày 26/12/2014 của Doanh nghiệp về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá trị gia tăng (GTGT) (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 28/02/2012);

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (Áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2009 đến hết năm 2011);

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Trường hợp theo trình bày trong năm 2010, DNTN Liên Hà có hoạt động chuyển nhượng bất động sản là quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 175 Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, TPHCM thì giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là giá đất được trừ khi tính thuế GTGT xác định theo quy định tại điểm 1.8, Khỏan 1 Mục 1 Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC. Doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Chi cục Thuế Quận 1.

Trường hợp cá nhân Bà Đoàn Minh Hà có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Bà liên hệ các Chi cục Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng để kê khai, nộp thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo doanh nghiệp biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Chi cục Thuế quận 1;
-
Lưu: HC, TTHT.
424_3771 (12/02/2015)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3176/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3176/CT-TTHT

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278958