• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 3229/TCHQ-GSQL năm 2020 về C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3229/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3229/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh thành phố.

Căn cứ Điều 25, Phụ lục 7, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 hướng dẫn quy tắc xuất xứ trong Hiệp định ATIGA; tiếp theo công văn số 2174/TCHQ-GSQL ngày 12/04/2019 về vướng mắc C/O điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện trong trường hợp một lô hàng có cả C/O mẫu D điện tử và C/O mẫu D bản giấy như sau:

Trường hợp C/O điện tử và C/O bản giy đu được cp đúng quy định nhưng có sự khác biệt thông tin giữa C/O điện tử và C/O bn giấy, cụ th:

- Trên C/O điện tử sử dụng bng mã đơn vị điện tử (H87, B34…) trong khi C/O giy sử dụng bảng mã đơn vị thông thường (đơn vị như chiếc, tấn,...)

- Các thông tin trên C/O điện tử khai báo khác ô so vi C/O bn giấy do yêu cầu kỹ thuật hoặc do bị nhy ô nhưng đều giống nhau về nội dung khai báo;

- C/O điện tử khai báo b sung thông tin nhiều hơn C/O bn giấy do tài liệung dn C/O điện tyêu cầu khai báo chi tiết hơn. (Ví dụ thừa thông tin v s lượng, mô tả khai báo thêm tại ô s 7 trên C/O điện tử trong khi trên C/O bản giấy thông tin về số lượng, trọng lượng được khai báo tại tại ô số 9)

- Đối với C/O có hóa đơn thương do bên thứ ba phát hành, hóa đơn bên thứ ba Tại ô số 10 trên C/O điện tử thể hiện cả 02 hóa đơn (hóa đơn của nhà sản xuất và hóa đơn bên thứ 3) trong khi trên C/O bản giấy chỉ khai báo số hóa đơn thương mại bên thứ ba.

Trong các trường hợp này, cơ quan hi quan không phải tiến hành xác minh với cơ quan cp C/O. Cơ quan hải quan căn cứ trên C/O mẫu D điện tđể kim tra nh hợp lệ của C/O và xuất xứ hàng hóa.

Tổng cục Hi quan hướng dn để các đơn vị thực hiện và xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 25. Sự tương đương giữa C/O giấy và C/O điện tử

1. C/O điện tử có thể được nộp, được cấp và được chấp nhận thay thế C/O giấy, với hiệu lực pháp lý tương đương.

2. Các Điều từ 26 đến 30 quy định dưới đây áp dụng cụ thể đối với C/O điện tử và trừ khi có quy định khác trong các Điều từ 26 đến 30, các Điều từ 1 đến 6, 8, 10, 11, 14 đến 16 và 18 đến 24 cũng áp dụng đối với C/O điện tử.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3229/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 19/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3229/TCHQ-GSQL

283

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443181