• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân

 

Công văn 3236/TCT-DNL năm 2019 về khai nộp thuế thu nhập cá nhân khi xử lý tài sản bảo đảm do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3236/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3236/TCT-DNL
V/v: khai nộp thuế TNCN khi xử lý TSBĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1771/VCB-CSTCKT ngày 4/7/2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đề nghị hướng dẫn về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phát sinh khi bán tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 22/3/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 106/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo các khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm nợ xấu của các tín dụng.

Trong đó có nội dung: “... Đối với vấn đề thuế thu nhập cá nhân: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quán triệt các tổ chức tín dụng thỏa thuận đối với các bên liên quan về cách thức thanh toán các khoản thuế, phí liên quan trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm.”

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính ký Công văn số 5477/BTC-TCT ngày 14/5/2019 gửi Ngân hàng Nhà nước về việc thu thuế theo Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Ngày 21/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 4732/NHNN-PC về tăng cường hiệu quả công tác xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại tổ chức tín dụng, trong đó có nội dung:

“…Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu phương án xử lý, chủ động thỏa thuận có 1 các bên về cách thức thanh toán các khoản thuế, phí liên quan trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm để xử lý vướng mắc này theo quy định định về pháp luật về thuế và quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14”

Nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 4732/NHNN-PC nêu trên là thống nhất với quy định pháp luật thuế và Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CS, DNNCN – TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3236/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 14/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3236/TCT-DNL

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425913