• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Trang tin điện tử Báo Lao động

 

Công văn 3236/VPCP-V.I năm 2018 về xác minh nội dung báo Lao động phản ánh về hành vi tiêu cực của một số cán bộ, công chức Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3236/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3236/VPCP-V.I
V/v xác minh nội dung báo Lao động phản ánh về hành vi tiêu cực của một số cán bộ, công chức Cục Hải quan TP Hải Phòng

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, báo Lao động điện tử có bài “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng” phản ánh tình trạng người dân, doanh nghiệp phải chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ Cục Hải quan thành phố Hải Phòng khi làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung báo Lao động phản ánh về vụ việc tiêu cực nêu trên, xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực (nếu có); báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Báo Lao động (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan;
- Văn phòng TT Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3236/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 09/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3236/VPCP-V.I

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
379225