• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Khấu hao tài sản cố định

 

Công văn 3238/TCT-DNL năm 2018 về xác định mức trích khấu hao khi thay đổi phương pháp khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3238/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3238/TCT-DNL
V/v: xác định mức trích khấu hao khi thay đổi phương pháp khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 29833/CT-TTHT ngày 14/5/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về xác định lại mức trích khấu hao khi thay đổi phương pháp khấu hao tài sản cố định tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 3 Điều 10 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính và điểm c khoản 3 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định."

Căn cứ theo hồ sơ đơn vị cung cấp cho thấy Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội không có thay đổi về thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ cũng như không có hoạt động nâng cấp, cải tạo để kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ so với trạng thái hoạt động ban đầu mà chỉ thay đổi phương pháp tính khấu hao. Do vậy, Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội thực hiện xác định mức trích khấu hao TSCD của tùng kỳ còn lại căn cứ vào giá trị còn lại của TSCĐ chia (:) cho thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ (nếu không có thay đổi về thời gian sử dụng hữu ích so với ước tính ban đầu) và đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Điều 10. Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định hữu hình:
...
3. Thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định:
...
c. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình:
...
3. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định:
...
c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3238/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 21/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3238/TCT-DNL

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400319