• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3238/VKSTC-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 3238/VKSTC-VP
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3238/VKSTC-VP
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện kiểm sát quân sự trung ương;
- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 tái diễn biến phức tạp (theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19, trong nước đã phát hiện 15 ca nhiễm mới trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi), có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác trong nước. Ngày 25/7/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 253/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; ngày 26/7/2020 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/7/2020 về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu: “tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể: có nước sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông”.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung của Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.

Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiệm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020.

2. Từ ngày 28/7/2020, tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại cơ quan: không bắt tay; giảm thiểu hội họp trực tiếp (tăng cường hình thức họp trực tuyến); không tụ tập đông người, giãn cách tối thiểu 01 mét; đeo khẩu trang trong thời gian làm việc và di chuyển nơi công cộng.

3. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSNS tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị không đi, đến những vùng dịch; trường hợp phải đi, đến thì phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; đối với những người trở về từ vùng dịch từ ngày 15/7/2020 cần phải thực hiện khai báo y tế, cáo Thủ trưởng đơn vị tự cách ly 14 ngày tại nhà, không đến cơ quan.

Đối với các đơn vị làm việc tại Tòa nhà VKSNS tối cao cần phải thông báo cho Văn phòng VKSND tối cao (qua Phòng Hành chính) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSNS tối cao.

4. Phải thực hiện vệ sinh, sát khuẩn đối với xe ô tô công vụ của Cơ quan trước khi khởi hành và sau hành trình trở về (các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đủ vật tư y tế cho lái xe).

5. Tái áp dụng quy định: rửa tay y tế bắt buộc đối với đại biểu khi tham gia các cuộc họp do lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức và tại Phòng tiếp công dân của VKSNS các cấp.

Từ ngày 28/7/2020 thực hiện đo thân nhiệt công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân đến VKSND tối cao liên hệ công tác hoặc cung cấp dịch vụ khác. Kiểm soát chặt chẽ và hạn chế đến mức thấp nhất người ngoài cơ quan đến liên hệ công tác. Đối với cơ quan VKSND tối cao Văn phòng VKSND tối cao bố trí địa điểm làm việc bảo đảm an toàn phòng dịch.

6. Viện trưởng VKSND các cấp cần phải cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế để chủ động có biện pháp và phương án thực hiện việc phòng, chống có hiệu quả tại đơn vị mình.

7. VKSND các các cấp cần phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Tòa án cùng cấp khẩn trương xem xét, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm các vụ việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trước hết tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam); đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

VKSND tối cao thông báo đến các đơn vị biết để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo VKSND tối cao (để báo cáo);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các phòng: TMTH, HC, QT, TV, ĐX thuộc Văn phòng VKSND tối cao (để thực hiện);
- Y tế Cơ quan;
- Lưu: VT, VP.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Tiến Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3238/VKSTC-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Tiến Long
Ngày ban hành: 28/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3238/VKSTC-VP

393

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448372