• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 324/GSQL-GQ3 năm 2015 về ủy thác nhập khẩu xăng E5 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 324/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/GSQL-GQ3
V/v ủy thác nhập khẩu xăng E5

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0260/CV-PLC-ĐB DMN ngày 13/4/2015 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP vướng mắc về việc nhập khẩu 04 phuy (800 lít) xăng E5 (Gasoline E5) theo Hợp đồng ủy thác mua bán ký với Công ty Honda Việt Nam để phục vụ việc kiểm tra chất lượng xe xuất khẩu theo tiêu chuẩn Châu Âu tại Nhà máy của Công ty Honda. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 235/XNK-TH ngày 09/4/2015 về việc ủy thác nhập khẩu xăng dầu thì việc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex nhập khẩu 04 phuy (800 lít) xăng E5 nêu trên không phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, tầng 18, 19 số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (thay trả lời CV số 0260/CV-PLC-ĐB DMN);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
...

2. Nghị định này không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, sản xuất và pha chế các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không lưu thông trên thị trường theo đăng ký với Bộ Công Thương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu (trừ dầu thô).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 324/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 324/GSQL-GQ3

557

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271650