• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3248/BCT-TKNL năm 2020 về thực hiện dán nhãn năng lượng cho xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 3248/BCT-TKNL
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3248/BCT-TKNL
V/v thực hiện dán nhãn năng lượng cho xe mô tô, xe gắn máy

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 04/2020/VAMM ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) về việc thực hiện dán nhãn năng lượng cho xe mô tô, xe gắn máy, sau khi xem xét các hồ sơ liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, lộ trình thực hiện; Thông tư số 59/2018/TT-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; Các đơn vị là cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe thực hiện công khai mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng cho xe theo quy định trước khi đưa ra thị trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung mức tiêu thụ nhiên liệu đã công khai.

Trường hợp, sản phẩm xe mô tô, xe gắn máy có cùng thông số kỹ thuật, mức tiêu hao nhiên liệu, chỉ khác nhau về “số loại” (mã sản phẩm) các đơn vị có thể thiết kế Nhãn năng lượng chung số loại trên cùng một nhãn năng lượng như đề xuất của VAMM. Mẫu nhãn năng lượng xe máy căn cứ Quyết định 1500/QĐ-BCT ngày 30/5/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu nhãn năng lượng cho xe mô tô, xe gắn máy để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương đối với đề xuất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam về việc thực hiện dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TKNL(LT),4802.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TIẾT KIỆM NĂNG
LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3248/BCT-TKNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Nguyễn Việt Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3248/BCT-TKNL

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443969