• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Quản lý trang thiết bị y tế

 

Công văn 3255/VPCP-KGVX năm 2020 về bảo đảm chất lượng khẩu trang, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3255/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3255/VPCP-KGVX
V/v bảo đảm chất lượng khẩu trang, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống COVID-19

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương.

Để bảo đảm chất lượng khẩu trang, vật tư y tế, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch trong nước và xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến: Bộ Công Thương, Bộ Y tế chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất khu trang, vật tư y tế tăng cường quản lý, bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, TTĐT; Các Vụ: CN, KTTH,
- Lưu: V
T, KGVX. LT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3255/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3255/VPCP-KGVX
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440972