• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Lấy ý kiến của nhân dân cử tri

 

Công văn 3272/BQP-TM năm 2018 về lấy ý kiến đề xuất xử lý vướng mắc thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Công văn 3272/BQP-TM
Bản Tiếng Việt

 BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3272/BQP-TM
V/v lấy ý kiến về đề xuất xử lý vướng mắc thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu Công văn số 2319/VPCP-CN ngày 13/3/2018 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 181/UBND-KTN ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đề xuất xử lý một số vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT; Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn về xử lý một số vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và nội dung Công văn số 181/UBND-KTN ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

2. Đ kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn:

- Nội dung tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: “cho phép Nhà đầu tư được thu giá từ ngày 01/4/2018 tại trạm thu giá Km 93+160 trên Quốc lộ 1”. Nội dung này phải được tính toán cụ thể doanh thu và khoản bù đắp nguồn thu thâm hụt tài chính của nhà đầu tư; mặt khác, thời điểm thu giá cũng cần phải tính toán kỹ cho phù hợp với thực tiễn tiến độ hoàn thành hợp phần Quốc lộ 1 được nghiệm thu đưa vào khai thác, không để ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, tránh gây nên bức xúc trong nhân dân.

- Theo thiết kế kỹ thuật, tuyến đường trên có đi qua một số khu vực địa hình ưu tiên dành cho nhiệm vụ quốc phòng, cũng như khu vực có công trình quốc phòng; đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Nhà đầu tư và Ban quản lý dự án thực hiện nghiêm các quy định của Pháp lệnh bảo vệ Công trình quốc phòng, khu quân sự và Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn năm 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011.

- Khi thi công qua các địa bàn có liên quan đến quốc phòng, an ninh (đoạn từ Km 3 đến Km 6, từ Km 34 đến Km 43 theo thiết kế kỹ thuật của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam), hoặc có thay đổi thiết kế kỹ thuật (tim, tuyến), yêu cầu chủ dự án và đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan tới quốc phòng, an ninh đ không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

3. Bộ Quốc phòng giao cho BTL Quân khu 1 phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn giải quyết những vấn đề cụ thể có liên quan đến quốc phòng, an ninh trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên. Những vn đề vượt quá thẩm quyền, BTL Quân khu 1 báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cá
o);
- UBND tỉnh Lạng S
ơn;
- BTTM;
- BTL Quân khu 1;
- Cục Tác chiến;
- Lưu: VT; NCTH; T09.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phan Văn Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3272/BQP-TM   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Phan Văn Giang
Ngày ban hành: 30/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3272/BQP-TM

316

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
379803