• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Chế độ ốm đau, thai sản

 

Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH năm 2017 về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3272/LĐTBXH-BHXH
V/v giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo him xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 1690/BHXH-CĐCS ngày 12/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là hành vi bị nghiêm cấm. Người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng bảo him xã hội bắt buộc, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Luật bảo him xã hội, Bộ luật hình sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thu đủ số tiền bảo him xã hội, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đáp ng đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo him xã hội.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Điều 122. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội
...
3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3272/LĐTBXH-BHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 09/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH

561

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369530