• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3279/BNN-TCTS năm 2017 về quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng quy hoạch nuôi tôm sú, sinh thái tại tỉnh Cà Mau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3279/BNN-TCTS
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3279/BNN-TCTS
V/v quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng quy hoạch nuôi tôm sú, sinh thái tại tnh Cà Mau

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo kết luận số 314/TB-VPCP ngày 19/10/2016 tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Thông báo kết luận số 89/TB-VPCP ngày 17/02/2017 tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 5528/QĐ-BNN-TCTS ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Để đảm bảo nuôi tôm nước lợ theo quy hoạch, hiệu quả và bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát quy hoạch nuôi tôm nước lợ của tỉnh đảm bảo phù hợp với Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tôm ở Cà Mau và quy hoạch nuôi tôm nước lợ, không để người dân tự ý thả nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng quy hoạch phát triển tôm sú. Không nuôi tôm công nghiệp trong vùng rừng ngập mặn, sinh thái.

2. Xây dựng đề án phát triển Cà Mau thành Trung tâm phát triển tôm sú, tôm sinh thái gắn với doanh nghiệp xã hội và các mô hình hiệu quả khác của vùng Đồng bng sông Cửu Long và cả nước với công nghệ nuôi tôm sạch, hiện đại, hiệu quả, bền vững, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tiềm năng, lợi thế và hiệu quả bền vững, khác biệt của sản phẩm tôm sú sinh thái. Tổng kết nhân rộng các mô hình hiệu quả về tôm sú sinh thái: tôm rng, tôm lúa, tôm quảng canh, doanh nghiệp xã hội...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quan tâm sớm chỉ đạo các ban ngành của địa phương thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đnghị báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) để phối hợp xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TCTS (NTA-5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3279/BNN-TCTS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 19/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3279/BNN-TCTS

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364262