• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3280/TCT-TTr năm 2018 về tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3280/TCT-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/TCT-TTr
V/v tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được thông tin một số doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế như: Nhập khẩu các lô hàng có giá trị rất lớn nhưng không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu, chi phí ở khâu kinh doanh thương mại (mở nhiều tờ khai nhập khẩu nhưng hạch toán không đầy đủ số lượng tờ khai theo quy định); Bán hàng hóa không xuất hóa đơn; không hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí trên sổ sách kế toán, khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra thì xin giải thể hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm chống thất thu cho NSNN, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tiến hành rà soát và có biện pháp tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn có kinh doanh các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm (nếu có) để chống thất thu cho NSNN; đồng thời phối hợp với các cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan tại các Tỉnh, Thành phố để có thông tin kịp thời về các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm nêu trên.

2. Trường hợp trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế nếu phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự theo đúng quy định tại Điều 76 Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Quy chế phối hợp số 1527/QCPH/TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an trong đấu tranh phòng chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ (để chỉ đạo phối hợp);
- Lưu: VT, TTr (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Điều 76. Xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế

1. Căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

2. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện, cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều tra trong việc thực hiện điều tra tội phạm về thuế theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3280/TCT-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3280/TCT-TTr

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392890