• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3292/TCHQ-GSQL năm 2015 về thành lập kho hàng không kéo dài tại 200/8 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3292/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3292/TCHQ-GSQL
V/v thành lập kho hàng không kéo dài tại 200/8 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 4542/BTC-TCHQ ngày 04/3/2015 về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại 200/8 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện như sau:

1. Bố trí cán bộ công chức, phương án tổ chức lực lượng và báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

2. Xây dựng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa được làm thủ tục hải quan, hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, được vận chuyển từ kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài về kho hàng không kéo dài 200/8 phố Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội và ngược lại và báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để triển khai thực hiện.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tổ chức cán bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3292/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3292/TCHQ-GSQL

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271363