• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3297/BVHTTDL-KHTC năm 2014 về nhập khẩu máy trò chơi điện tử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 3297/BVHTTDL-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3297/BVHTTDL-KHTC
V/v nhập khẩu máy trò chơi điện tử

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM Nguyễn Khắc

Trả lời Đơn (không số) đề nghị xét duyệt nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Công ty TNHH TM Nguyễn Khắc (Công ty), theo đó Công ty đề nghị cho phép nhập khẩu 40 máy trò chơi điện tử từ Trung Quốc để kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí không có thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong khi chưa có thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP , việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử cần phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với giấy tờ chứng minh hồ sơ nguồn gốc hàng hóa là căn cứ để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan.

2. Về đề nghị nhập khẩu máy trò chơi điện tử của Công ty:

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105528407 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2011 và thay đổi lần thứ ba ngày 24/11/2011, Công ty có chức năng kinh doanh phù hợp để nhập khẩu máy trò chơi điện tử để kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trò chơi điện tử không có thưởng.

Công ty được phép nhập khẩu 40 máy trò chơi điện tử (không phải là thiết bị trò chơi tại sòng bài, đánh bạc và máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài); hàng hóa nhập khẩu phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Số máy trò chơi điện tử Công ty nhập khẩu chỉ được phép lưu hành và đưa vào kinh doanh, sử dụng tại thị trường Việt Nam sau khi đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dán tem đã kiểm duyệt nội dung. Trường hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nội dung của máy trò chơi điện tử vi phạm các quy định pháp luật về cấm phổ biến và không được phép lưu hành tại Việt Nam. Công ty phải thực hiện tái suất số máy này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Công ty tiến hành việc nhập khẩu số hàng hóa nêu trên theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHTC, HN.6.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Liên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3297/BVHTTDL-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Nguyễn Thị Hồng Liên
Ngày ban hành: 23/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3297/BVHTTDL-KHTC

475

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251178