• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


 

Công văn 3298/VPCP-CN năm 2020 về kiểm soát số lượng tàu bay của các hãng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3298/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3298/VPCP-CN
V/v kiểm soát số lượng tàu bay của các hãng hàng không

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2299/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 08 tháng 4 năm 2020) về việc tháo gỡ bất cập liên quan đến giới hạn số lượng tàu bay của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phối hp chặt chẽ trong công tác quản lý hoạt động của các hãng hàng không Việt Nam, xem xét các kiến nghị của Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Tổ TVKTe của TTg; các Vụ: KTTH, NC, ĐMDN, PL, TKBT;
-
Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3298/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3298/VPCP-CN

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441075