• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Công văn 3311/CT-TTHT năm 2018 về điều kiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc trong độ tuổi lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3311/CT-TTHT
V/v điều kiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc trong độ tuổi lao động

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Wellbe Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0104035254

Trả lời công văn số 01-2017Wellbe/CV đề ngày 24/11/2017 của Công ty TNHH Wellbe Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc điều kiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc trong độ tuổi lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của B Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tin lương, tiền công. Cụ thể như sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tt, người mắc bnh không có khả năng lao đng (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

g) H sơ chứng minh người phụ thuộc:

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khu (nếu có cùng s hộ khu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước thm quyn.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chp hồ sơ bnh án đối với người mắc bnh không có khả năng lao đng (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..). ”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp bố đẻ của người nộp thuế ở trong độ tui lao động mắc bệnh hiểm nghèo (thuộc danh mục bệnh him nghèo do Bộ Y tế ban hành) dẫn đến không có khả năng lao động và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì được xác định là người phụ thuộc của người nộp thuế, hồ sơ chứng minh là người phụ thuộc được thực hiện theo hướng dẫn tại Tiết g.3 Điểm g Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Wellbe VN được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng K
T1;
- Phòng TNCN;

- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3311/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3311/CT-TTHT

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376216