• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác y tế


 

Công văn 332/DP-KLN về tăng cường công tác y tế trường học năm 2016 do Cục Y tế dự phòng ban hành

Tải về Công văn 332/DP-KLN
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/DP-KLN
V/v Tăng cường công tác y tế trường học năm 2016.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Y tế 63 tnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ v tăng cường công tác y tế trường học trong các trường học và Chương trình phi hợp số 993/CTr-BYT BGDĐT ngày 16/11/2012 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo vbảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012 - 2020, trong thời gian qua công tác y tế trường học đã được sự quan tâm của các cấp chính quyền ở nhiều địa phương. Ngành y tế và ngành giáo dục đã phối hợp triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe của trẻ em, học sinh, không đxảy ra các dịch bệnh lớn trong trường học, nhiều học sinh mc các bệnh tật học đường, bệnh răng miệng, tai nạn thương tích được phát hiện và xử trí kịp thời, kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh tật học đường và tự chăm sóc sức khỏe của học sinh được nâng cao. Để đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trong thời gian tới, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tnh, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế trường học trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để có kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương.

2. Phối hợp với ngành giáo dục tập hun nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế trường học.

3. Hỗ trợ các trường học tăng cường phát hiện, theo dõi và quản lý sức khỏe học sinh tập trung vào một số bệnh thường gặp ở học sinh như: giảm thị lực, bệnh răng miệng, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, phòng chống dịch bệnh và tư vấn sức khỏe cho học sinh.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát Điều kiện vệ sinh trường học nhằm giảm thiểu yếu tố bất lợi cho sức khỏe học sinh.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường và nâng cao sức khỏe học sinh.

6. Hướng dẫn các trường học xây dựng Trường học Nâng cao sức khỏe theo khuyến cáo cùa Tổ chc Y tế thế giới.

7. Báo cáo kết quả hoạt động về Viện khu vực và Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế định kỳ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn.

Mọi chi Tiết xin liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Hồng Diễm, ĐT: 0905.165.239. Email:hongdiemmoh@gmail.com

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. Trần Đắc Phu (đ báo cáo);
-
TTYTDP 63 tỉnh/TP;
- Lưu: VT, KLN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trương Đình Bắc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 332/DP-KLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng   Người ký: Trương Đình Bắc
Ngày ban hành: 30/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 332/DP-KLN

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
310943