• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3330/BXD-KTXD năm 2014 xác định định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước cho hạng mục hệ thống thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3330/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 3330/BXD-KTXD
V/v: Xác định định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước cho hạng mục hệ thống thoát nước

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 599/KTM-QHXD ngày 26/11/2014 của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai về việc xác định định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước cho hạng mục hệ thống thoát nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các hạng mục: nền mặt đường, bó vỉa, vỉa hè, hệ thống cống thoát nước dọc và ngang đường nêu tại văn bản số 599/KTM-QHXD theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 104-2007 và phân loại công trình quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc công trình xây dựng đường giao thông trong các dự án Khu dân cư đô thị Tam Hiệp II (giai đoạn 1), Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn 1.1) và Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn 1.2). Vì vậy, việc tách riêng hạng mục hệ thống thoát nước dọc trong công trình giao thông để xác định là công trình hạ tầng kỹ thuật là không phù hợp.

2. Việc áp dụng định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước của hạng mục hệ thống thoát nước (cống dọc và cống ngang) nói trên theo loại công trình giao thông quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3330/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3330/BXD-KTXD

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
260980