• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

 

Công văn 3333/LĐTBXH-TTTT cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3333/LĐTBXH-TTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3333/LĐTBXH-TTTT
V/v cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

 

                                     Kính gửi:

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2018, nhằm đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập thông tin, số liệu từ các đơn vị làm cơ sở cho việc đánh giá xếp hạng và xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT của Bộ, ngành các năm tiếp theo.

Bộ đề nghị các đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo (bản mềm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử http://www.molisa.gov.vn tại mục Molisa ICT Index 2018) và gửi về Bộ trước ngày 01/10/2018, gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: Ictmolisa@molisa.gov.vn.

(Phương pháp tính chỉ số xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT được gửi kèm theo).

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Nhà C, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 62703614, fax: (024) 62703609.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Thông tin (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3333/LĐTBXH-TTTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 13/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3333/LĐTBXH-TTTT

435

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391085