• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 334/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 334/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị Lê Phan.
(Số 8, ngách 35, ngõ 173 đường Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 1512-TBLP ngày 15/12/2017 của Công ty cổ phần thiết bị Lê Phan đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT nộp thừa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Điều 22, Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định: “Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác”.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần thiết bị Lê Phan nhập khẩu mặt hàng ô tô bơm bê tông tự hành đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, hàng được đưa về bảo quản (hàng hóa chưa được thông quan), sau đó cơ quan hải quan ra quyết định hủy tờ khai nhập khẩu hàng hóa (công ty không bị xử phạt vi phạm hành chính) và công ty xuất trả toàn bộ lô hàng cho chủ hàng nước ngoài thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị Lê Phan biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, TXNK (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 334/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 334/TCHQ-TXNK

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374077