• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3354/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc hoàn thuế loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3354/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3354/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc hoàn thuế loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1044/HQĐNa-TXNK ngày 30/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phản ánh vướng mắc hoàn thuế loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, để xử lý vướng mắc nêu tại công văn số 1044/HQĐNa-TXNK, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan và sẽ có công văn trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3354/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3354/TCHQ-TXNK

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195660