• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 336/GSQL-TH năm 2015 về hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 336/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/GSQL-TH
V/v: hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH VN Express.
(Đ/c: 241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/2015 ngày 02/04/2015 của Công ty TNHH VN Express đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi rà soát, kiểm tra, Công ty xét thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính và thấy đã đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, hồ sơ của Công ty chưa trình bày về điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan.

Do vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Công ty kiểm tra, rà soát lại để bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 20. Đại lý làm thủ tục hải quan

1. Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

b) Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

c) Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Đại lý làm thủ tục hải quan

1. Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan:
...

c) Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 336/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 336/GSQL-TH

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271917