• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3364/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3364/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3364/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Tiếp theo công văn số 106/GSQL-TH ngày 6/2/2015 về tính hợp lệ của C/O mẫu AANZ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AANZ của Úc xác nhận đã cấp C/O số tham chiếu 130209623A và được người xuất khẩu gửi tới người nhập khẩu (bảo sao được đính kèm công văn). Tuy nhiên, C/O mà cơ quan hải quan tiến hành xác minh (C/O do doanh nghiệp xuất trình) đã bị doanh nghiệp thay thế, sửa đổi nội dung ô số 2. Do vậy, C/O không hợp lệ. Đề nghị Cục Hải quan Tp Hải Phòng tiến hành thủ tục từ chối C/O, xử lý theo quy định và gửi báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục (qua Cục Giám sát quản lý)

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

(Gửi kèm bản sao C/O do cơ quan có thẩm quyền cấp lưu trên hệ thống)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3364/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3364/TCHQ-GSQL

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271533