• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3366/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc áp dụng văn bản đối với vật tư nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3366/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3366/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc áp dụng văn bản đối với vật tư NK miễn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 1027/KTSTQ-BC ngày 13/06/2013 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc vướng mắc áp dụng văn bản đối với vật tư nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Cổ phần xi măng Hòa Phát vướng mắc về việc xác định mặt hàng gạch chịu lửa, vữa chịu lửa đề nghị Chi cục Kiểm tra sau thông quan có báo cáo về Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp. Trường hợp tiếp tục có vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa sẽ có công văn báo cáo Tổng cục để xem xét, hướng dẫn.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan hiện nay đang trao đổi ý kiến với các Bộ, Ngành liên quan, do đó Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc vướng mắc áp dụng văn bản đối với vật tư nhập khẩu miễn thuế và sẽ có hướng dẫn trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan lưu ý Cục Hải quan Thanh Hóa trong việc gửi văn bản báo cáo Tổng cục phải thực hiện đúng thẩm quyền đã được quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3366/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3366/TCHQ-TXNK

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195662