• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 33825/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về đối tượng điều chỉnh của thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 33825/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33825/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
(Đ/c: Tầng 20, 21 tòa nhà Viettel, số 1 đường Trần Hữu Dực - P Mỹ Đình -
Q Nam Từ Liêm - Hà Nội)
MST: 0102409426

Trả lời công văn số 866/VTG-TCKT ngày 06/04/2015 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định đối tượng không áp dụng:

“3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

Ví dụ 5:

Tổ chức nước ngoài cung cấp các dịch vụ chuyên môn, quản lý và phát hành trái phiếu, tư vấn pháp lý, đại lý lưu ký, tổ chức roadshow (một hoạt động thuộc mảng kích hoạt thương hiệu) cho Công ty A ở Việt Nam tại các nước mà Công ty A phát hành chứng chỉ GDR (Global Depositary Receipt - chứng chỉ lưu ký toàn cầu) và trái phiếu quốc tế thì các dịch vụ này do tổ chức nước ngoài thực hiện không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.”

Căn cứ các quy định trên và trình bày của đơn vị tại công văn 866/VTG-TCKT, trường hợp Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel ký hợp đồng với tổ chức luật nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý để mua cổ phần công ty ở Tazania (dịch vụ thực hiện tại Tazania) và dịch vụ tư vấn pháp lý trong việc quản trị công ty con ở Cameroun thì các dịch vụ này không thuộc đối tượng điều chỉnh của thuế nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2; P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33825/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 33825/CT-HTr

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286055