• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3385/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 3385/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3385/QLD-ĐK
V/v công b danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 12355/QLD-ĐK ngày 16/8/2017, công văn số 12390/QLD-ĐK ngày 16/8/2017, công văn số 12389/QLD-ĐK ngày 16/8/2017, công văn số 17947/QLD-ĐK ngày 03/11/2017, công văn số 18244/QLD-ĐK ngày 07/11/2017, công văn số 17920/QLD-ĐK ngày 03/11/2017, công văn số 17921/QLD-ĐK ngày 03/11/2017, công văn số 11723/QLD-ĐK ngày 09/8/2017, công văn số 1927/QLD-ĐK ngày 25/01/2018, công văn số 1937/QLD-ĐK ngày 25/01/2018, công văn số 1939/QLD-ĐK ngày 25/01/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3385/QLD-ĐK ngày 22/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liu

Tên cơ s sản xuất nguyên liệu

Địa ch cơ s sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Midaxin 300 (1)

VD-22947-15

09/09/2020

Công ty c phần dược phẩm Minh Dân

Cefdinir

USP 36

Nectar Lifescienccs Limited

Unit-Il, Village Saidpura, Tehsil Dera Bassi, District Mohali, Punjab, India

India

2

Midampi 600 (2)

VD-18748-13

01/04/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Amoxicillin trihydrate

BP 2015

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt., Ltd

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Tehsil Balachaur, District: Nawanshahr-144 533, Punjab, India

India

Cloxacillin sodium

BP 2015

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt., Ltd

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Tehsil Balachaur, District: Nawanshahr-144 533, Punjab, India

India

3

Midatan 500/125 (3)

VD-22188-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Amoxicillin trihydrate

BP 2015

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Naw anshahr, Punjab 144 533 India

India

Potassium clavulanate and microcrystalline (1:1)

EP 8

Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co., Ltd

Economic & Technological Development Zone, First Medical Zone, Datong, Shanxi, China

China

4

Meloxicam 7,5mg (4)

VD-18491-13

18/01/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Meloxicam

BP 2014 / EP8

Techno Drugs & Intermediates Pvt. Ltd;

C-1/B, 1914, GIDC Panoli, Dist. Bharuch, Gujarat, India

INDIA

5

Dotoux Extra

VD-19147-13

19/06/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co. Ltd.

No.35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China

CHINA

6

Dorover 4 mg (5)

VD-19631-13

10/09/2018

Công ty C phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Perindopril tert-butylamine

BP 2014 / EP8

GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. India

Plot No. 3109, GlDC Industrial Estate Ankleshwar, 393002, Gujarat-India

INDIA

7

Ofmantine-Domesco 1g (6)

VD-19635-13

10/09/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Amoxicillin trihydrate

BP 2015

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533 - India

INDIA

Aurobindo Pharma Ltd

Plot no.2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad-500038.A.p., India/ Survey No. 1/22, 2/1 to 5, 6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram-532 409, Ranathali mandal, Srikakulam Dist, A.P, India

INDIA

Potassium Clavulanate and Cellulose, Microcrystalline 1:1

BP 2016 /EP8

Sandoz Industrial Products S.p.A

Corso Verona, 165, 38068 Rovereto ( Trento), Italy

ITALY

Lek Pharmaceuticals d.d

Perzonali 47-Sl-2391 Prevalie, Slovennia

Slovennia

8

Dorocodon

VD-22307-15

09/02/2020

Công ty C phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Sulfogaiacol (Potassium Guaiacolsulfonate)

USP 39

Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co. Ltd.

Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang 317016, China

CHINA

9

Dozidine MR 35 mg

VD-22629-15

26/05/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khu Y tế DOMESCO

Trimetazidine Dihydrochloride

EP 7.0

Sharon Bio-Medicine Ltd.- India

W-34 & 34/1 & Plot No.L-6, MIDC, Taloja, Dist. Raigad, Maharashtra, India

INDIA

10

Ampicillin 500 mg (7)

VD-24980-16

15/07/2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Ampicillin trihydrate compacted

EP 8

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533 India

INDIA

11

Pantoprazol 40mg

VD-23901-15

17/12/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Pantoprazole Sodium (Pantoprazole sodium sesquihydrate)

USP 37

Vasudha Pharma Chem Limited

Unit II, Plot No. 79 Jawaharlal Nehru Pharma City Parawada, Vishakhapatnam-531019, India/ Unit II, Plot No.79 Jawaharlal Nehru Pharma City, Thanam Village, Parawada (M), Vishakhapatnam district, Andhra Pradesh, India

INDIA

12

Humared (8)

VD-22180-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phm Me di sun

Ferous fumarat

EP 8

Ferro Pharma Kft

Erdosor 13.,6766 Dóc, Hungary

Hungary

Acid folic

EP 8

DSM Nutritional products Ltd.

DSM Nutritional products Asia Pacific 30 Pasir Paniang Road #13-31 Singapore 117440

Singapore

13

Quineril 5 (9)

VD-23590-15

17/12/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Quinapril hydrocioride

USP 35

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Xunquiao, Linhai, Zheijang 317024, China

China

14

Hezepril 5 (10)

VD-24222-16

23/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Benazapril hydrocloride

USP 36

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Xunquiao, Linhai, Zheijang 317024, China

China

15

Rebastric (11)

VD-22928-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phm Me Di Sun

Rebamipid

JP XVI

Jiangxi synergy pharmaceutical., ltd

Jiangxi fengxin Industrial Park, Fengxin 330700, Jiangxi Province, P.R. China

China

16

Ezdixium

VD-22917-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Esomeprazole magnesium dihydrate

In house

Metrochem API Private limited

Flat No.302, Bhanu Enclave, Sunder Nagar Erragadda, Hyderabad-500038. T.S India

India

(1): Thay đổi nhà sản xuất dược chất, thay đi tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 12355/QLD-ĐK ngày 16/8/2017.

(2): Thay đổi nhà sản xuất dược chất, thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 12390/QLD-ĐK ngày 16/8/2017.

(3): Thay đổi nhà sản xuất dược chất, thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 12389/QLD-ĐK ngày 16/8/2017.

(4): Thay đổi nhà sản xuất dược cht, thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 17947/QLD-ĐK ngày 03/11/2017.

(5): Thay đi tên nhà sản xuất dược chất, thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 18244/QLD-ĐK ngày 07/11/2017.

(6): Thay đổi tiêu chuẩn cht lượng dược chất theo công văn số 17920/QLD-ĐK ngày 03/11/2017.

(7): Thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 17921/QLD-ĐK ngày 03/11/2017.

(8): Thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 11723/QLD-ĐK ngày 09/8/2017.

(9): Thay đổi nhà sản xuất dược chất, cập nhật tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 1927/QLD-ĐK ngày 25/01/2018.

(10): Thay đổi nhà sản xuất dược chất, cập nhật tiêu chuẩn chất lượng dược cht theo công văn số 1937/QLD-ĐK ngày 25/01/2018.

(11): Thay đi nhà sản xuất dược chất theo công văn số 1939/QLD-ĐK ngày 25/01/2018.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3385/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 22/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3385/QLD-ĐK

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375508