• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3388/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3388/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3388/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án xây dựng - UBND Thị xã Từ Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 297/CV-DAXD ngày 12/12/2014 của Ban Quản lý các dự án xây dựng - UBND Thị xã Từ Sơn đề nghị hướng dẫn quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, khi lập dự toán, định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng xác định căn cứ theo chi phí xây dựng chưa có thuế GTGT trong dự toán gói thầu được duyệt.

Khi thanh toán, quyết toán hợp đồng căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý các dự án xây dựng - UBND Thị xã Từ Sơn thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3388/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3388/BXD-KTXD

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261776