• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3415/BCT-XNK năm 2015 thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK về hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô chở người chưa qua sử dụng, loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 3415/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3415/BCT-XNK
V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Tng cục Hải quan

Trả lời công văn số 1438/TCHQ-TXNK ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28 tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 4582/BCT-XNK hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô chở người chưa qua sử dụng, loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền chính hãng có chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011, với các nội dung cụ thể như sau:

- Có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền xác nhận;

- Có văn bản xác nhận từ chối hoàn trả tiền đã thanh toán của khách hàng đối với số hàng người mua đã chuyển nhưng chưa nhận hàng;

- Có xác nhận của Tổng cục Hải quan về tình hình nhập khẩu các hợp đồng đã thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011.

Việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nêu trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 10521/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, với sự thống nhất giữa các Bộ ngành, là xác định đúng doanh nghiệp, hợp đồng và khoản tiền đã thanh toán; số lượng, chủng loại và trị giá xe đã nhập, chưa nhập theo hợp đồng.

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hai và các nội dung dẫn trên để xem xét, giải quyết dứt điểm cho các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên được xem xét nhập khẩu.

2. Danh sách được gửi kèm công văn số 992/XNK-CN ngày 03 tháng 12 năm 2014 chỉ sử dụng để tham khảo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3415/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3415/BCT-XNK

441

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271410