• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3418/TCHQ-QLRR năm 2015 thiết lập, áp dụng chỉ số tiêu chí trên hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3418/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3418/TCHQ-QLRR
V/v thiết lập, áp dụng chỉ số tiêu chí trên hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh của doanh nghiệp về việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Qua kiểm tra rà soát, nguyên nhân chủ yếu là do tiêu chí phân tích của cấp Cục Hải quan và Chi cục Hải quan thiết lập và áp dụng chỉ số có phạm vi rộng và thời gian dài.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý Hải quan, không gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường công tác phân tích rủi ro, xác định đối tượng trọng điểm kiểm tra. Chỉ số tiêu chí phân tích phải tập trung vào các lô hàng của doanh nghiệp có nguy cơ buôn lậu, trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật khác về hải quan.

2. Phạm vi, thời gian, mức độ áp dụng chỉ số tiêu chí:

- Phạm vi áp dụng phải phù hợp với tình huống nghiệp vụ và đối tượng rủi ro.

- Thời gian áp dụng không quá 15 ngày cho từng trường hợp cụ thể.

Việc áp dụng chỉ số tiêu chí phải giảm mức độ kiểm tra hoặc dừng áp dụng trong trường hợp đã kiểm tra nhiều lô hàng nhưng không phát hiện vi phạm. Trường hợp hết thời gian áp dụng nêu trên, không có lô hàng nào bị lựa chọn kiểm tra bởi chỉ số tiêu chí đã thiết lập thì có thể gia hạn thời gian áp dụng chỉ số tiêu chí, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày thiết lập áp dụng.

Trường hợp qua kiểm tra phát hiện vi phạm pháp luật đối với lô hàng được lựa chọn theo chỉ số tiêu chí, việc áp dụng chỉ số tiêu chí để lựa chọn kiểm tra trong thời gian tiếp theo phải phù hợp với tình hình, phương thức, thủ đoạn vi phạm và từng loại đối tượng rủi ro cụ thể.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quán triệt văn bản này đến các đơn vị thuộc Cục Hải quan và các Chi cục Hải quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLRR-RR (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3418/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3418/TCHQ-QLRR

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271537