• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Công văn 3419/BXD-GĐ năm 2014 về kiểm tra, rà soát công trình thủy điện vừa và nhỏ đang thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3419/BXD-GĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3419/BXD-GĐ
V/v kiểm tra, rà soát các công trình thủy điện vừa và nhỏ đang thi công xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kiểm tra, rà soát các công trình thủy điện vừa và nhỏ đang thi công xây dựng

Qua sự cố sập hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dâng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vào sáng ngày 16/12/2014 cho thấy thực trạng công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng tại một số dự án thủy điện vừa và nhỏ còn nhiều tồn tại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn công trình và tính mạng con người.

Thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng quản lý chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát các hoạt động đầu tư xây dựng, công tác quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công xây dựng, nghiệm thu các công trình, đặc biệt là các công trình đang thi công xây dựng đường hầm, có điều kiện địa chất công trình phức tạp và tiến độ thi công kéo dài, để tránh lặp lại sự cố tương tự như đã xảy ra tại công trình Thủy điện Đa Dâng. Trường hợp phát hiện các sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng trước 15/02/2015.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, GĐ.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3419/BXD-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3419/BXD-GĐ

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262129