• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và phát triển rừng


 

Công văn 3420/VPCP-NC năm 2020 về ngăn chặn, xử lý hoạt động phá rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3420/VPCP-NC
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3420/VPCP-NC
V/v: Ngăn chặn, xử lý hoạt động phá rừng

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Kon Tum.

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo điện tử VTV có bài "Phá rừng quy mô lớn tại Kon Tum", phản ánh nạn phá rừng vẫn diễn ra vô cùng phức tạp, đi sâu vào tâm lõi các khu rừng mới thấy sự tàn phá của lâm tặc với dấu vết còn rất mới, có dấu hiệu bao che của chính quyền địa phương, về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao đồng chí Bí thư, Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Kon Tum trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triến rừng và quy định của pháp luật về lâm nghiệp; nghiêm cấm việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gỗ và lâm sản trái phép; không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng; (để b/c)
-
VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Trợ lý TTg, các Vụ: NN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC(2).nqh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3420/VPCP-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3420/VPCP-NC

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441770