• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3422/BXD-KTXD năm 2014 về thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3422/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3422/BXD-KTXD
V/v thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án xây dựng TP. Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2016/BDAXD-KTh ngày 03/12/2014 của Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Đà Nẵng - Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về thanh toán, quyết toán hạng mục tường kính công trình Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung văn bản số 2016/BDAXD-KTh, hạng mục tường kính do Công ty TNHH Shenyang Yuanda Industry Engineering (CNYD) thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói; quá trình thi công có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi cấu tạo mái lợp từ tấm nhôm lợp mái 3 lớp (tấm lợp aluminium composite dầy 4mm, bông cách nhiệt dầy 50mm và thép tấm dầy 0,4mm) thành 2 loại: 2 lớp (tấm lợp aluminium composite dầy 4mm và bông cách nhiệt dầy 50mm) và 1 lớp (tấm lợp aluminium composite dầy 4mm). Như vậy, nếu việc điều chỉnh thiết kế chỉ làm thay đổi cấu tạo vật liệu lợp mái, không làm thay đổi kích thước hình học của mái so với hợp đồng đã ký, thì các bên chỉ cần tính toán điều chỉnh đơn giá cho phù hợp với 2 loại cấu tạo vật liệu lợp mái theo thiết kế điều chỉnh được phê duyệt, còn khối lượng lợp mái thực hiện theo hợp đồng đã ký; trường hợp điều chỉnh thiết kế làm thay đổi kích thước hình học của mái, thì phải tính toán lại cả khối lượng lợp mái theo thiết kế điều chỉnh được phê duyệt.

Ban quản lý dự án xây dựng TP. Đà Nẵng căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3422/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3422/BXD-KTXD

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261783