• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


 

Công văn 3437/BTNMT-TNN về đề nghị cung cấp thông tin về kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 3437/BTNMT-TNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3437/BTNMT-TNN
V/v đề nghị cung cp thông tin về kết quả phê duyệt tiền cp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020.

Để có thông tin về kết quả phê duyệt về việc nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 theo quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát, thống kê, tổng hợp kết quả thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đến hết ngày 30/6/2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã được địa phương thẩm định và phê duyệt.

2. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã được phê duyệt.

3. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020.

Báo cáo của quý Ủy ban đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Cục Quản lý tài nguyên nước, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 15/7/2020 (bản điện tử xin gửi tới hộp thư cqltnn@monre.gov.vn để tổng hợp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng Trần Hng Hà (để báo cáo);
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Lưu: VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3437/BTNMT-TNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 26/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3437/BTNMT-TNN

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446738