• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 3438/VPCP-KGVX năm 2020 về kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3438/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3438/VPCP-KGVX
V/v Một số kiến nghị của Ban chỉ đạo QG phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi các Bộ:

Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Giao thông vận tải.

Về kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 28 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo:

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức, điều phối việc đưa công dân Việt Nam đang bị kẹt ở nước ngoài về nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo thực hiện việc này.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng phụ cấp phòng, chống dịch cho một số đối tượng. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Đồng ý cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị COVID-19 đã tạm dừng xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc đáp ứng đủ cho nhu cầu phòng, chống dịch.

4. Đồng ý tạm dừng mua sắm thuốc điều trị cho tình huống 10.000 người nhiễm COVID-19. Các địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị phục vụ phòng, chống dịch; trường hợp khó khăn, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

5. Giao Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ động quyết định việc một số đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm hoặc có quá nhiều mẫu cần xét nghiệm được đặt hàng các đơn vị y tế khác có đủ năng lực (cả công lập và tư nhân) để thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thành viên BCĐQG phòng, chống COVID-19;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, NC, KTTH, PL, Cục KSTTHC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)
Q.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3438/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3438/VPCP-KGVX

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441759