• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 344/HĐND-TT đính chính nội dung tại Phụ lục II, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND thành phố Cần Thơ

Tải về Công văn 344/HĐND-TT
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/HĐND-TT
V/v đính chính nội dung tại Phụ lục II, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND thành phố

Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố

Tại kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 diễn ra từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 12 năm 2012, Hội đồng nhân dân thành phố có ban hành Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; mức chi tổ chức các giải thể thao và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Trong quá trình cập nhật dữ liệu để ban hành nghị quyết, do sơ xuất trong sử dụng nhằm văn bản, nên có sai sót một số nội dung tại Khoản 2, Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này, cụ thể:

Khoản 2, Phụ lục II của Nghị quyết đã ban hành

STT

Nội dung chi

Đơn vị

Mức chi (1.000 đồng)

Ghi chú

2

Bồi dưỡng làm nhiệm vụ:

 

 

 

- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng, Phó các tiểu ban chuyên môn

đồng/người/ngày

80

 

- Thành viên các tiểu ban chuyên môn; giám sát, trọng tài chính

đồng/người/ngày

60

 

- Thư ký, trọng tài khác

đồng/người/ngày

50

 

- Công an, y tế; lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ

đồng/người/ngày

45

 

Nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xin đính chính, như sau:

Khoản 2, Phụ lục II của Nghị quyết đã điều chỉnh

STT

Nội dung chi

Đơn vị

Mức chi (1.000 đồng)

Ghi chú

2

Bồi dưỡng làm nhiệm vụ:

 

 

 

- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng, Phó các tiểu ban chuyên môn

đồng/người/ngày

80

 

- Thành viên các tiểu ban chuyên môn

đồng/người/ngày

60

 

- Giám sát, trọng tài chính

đồng/người/buổi

60

 

- Thư ký, trọng tài khác

đồng/người/buổi

50

 

- Công an, y tế

đồng/người/buổi

45

 

 

- Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ

đồng/người/buổi

45

 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông báo đến quý đại biểu và các cơ quan hữu quan biết và Công văn này là một phần không tách rời của Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố./.

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hoàng Vân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 344/HĐND-TT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Nguyễn Hoàng Vân
Ngày ban hành: 21/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 344/HĐND-TT

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183628