• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 3449/BNN-TCTS năm 2018 về tăng cường giám sát tàu cá hoạt động trên biển, khắc phục thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3449/BNN-TCTS
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3449/BNN-TCTS
V/v tăng cường giám sát tàu cá hoạt động trên biển, khắc phục thẻ vàng của EC

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển

Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách đkhắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) quy định bắt buộc tàu cá có chiều dài toàn bộ từ 15 m trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối với trạm bcủa Chi cục Thủy sản các tỉnh đquản lý. Đtăng cường quản lý tàu cá hoạt động trên bin và khc phục thẻ vàng của EC, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê thiết bị Movimar đang sử dụng, hư hỏng, bị mất, thu hồi theo hướng dẫn của văn bản số 6110/BNN-TCTS ngày 26/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thu hồi bảo dưỡng, sửa chữa, phân bố, lp lại cho tàu cá các tỉnh có nhu cầu theo phân bmới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tiến hành nâng cấp trạm btại các Chi cục Thủy sản và thiết bị đầu cuối lắp trên tàu cá đđồng bộ và tương thích với trạm bờ đáp ứng yêu cầu cập nhật vị trí tự động từ tàu cá về trạm bờ với tần suất 2 gi/lần cập nhật..

3. Yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng bật thiết bị 24/24 giờ khi đi khai thác hải sản trên các vùng bin. Trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng cố tình vi phạm không bật thiết bị kết nối về bờ thì xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 103/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản và Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-CP .

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven bin nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển;
- Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố ven bin;
- Lưu: VT, TCTS (KN 95b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3449/BNN-TCTS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 08/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3449/BNN-TCTS

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382145