• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3454/VPCP-KTTH năm 2014 hoàn thiện dự thảo Quyết định về quản lý hoạt động thương mại biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3454/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3454/VPCP-KTTH
V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định về quản lý hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Báo cáo số 33/BC-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2014 về việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chỉnh sửa lại một số nội dung của dự thảo Quyết định, cụ thể như sau:

1. Giữ nguyên quy định miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) đối với hàng hóa mua về Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới với trị giá hàng hóa không quá 2.000.000 (hai triệu) đồng/1 người/1 ngày/1 lượt (không mở rộng mức này).

2. Quy định điều kiện kinh doanh áp dụng chung (không phân biệt thương nhân trong và ngoài tỉnh biên giới) đối với thương nhân được thực hiện mua bán hàng hóa qua biên giới.

3. Việc thành lập Ban quản lý cửa khẩu thực hiện theo đúng quy định của Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Làm rõ quy định về mua bán hàng hóa của thương nhân qua lối mở biên giới; bổ sung quy định cụ thể về điều kiện đối với cửa khẩu phụ, lối mở biên giới để được thực hiện hoạt động này.

5. Xem xét lại quy định cho phép một số doanh nghiệp được mua gom, vận chuyển ra khỏi khu vực biên giới hàng hóa của cư dân biên giới, đề nghị giữ như quy định hiện hành.

Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Quyết định theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 5 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: TC, QP, CA, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, NC, V.I, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3454/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 15/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3454/VPCP-KTTH

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
229912