• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 3458/VPCP-ĐMDN năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3458/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3458/VPCP-ĐMDN
V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2603/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 4 năm 2020 về kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, bắt đầu từ 8h sáng ngày 09 tháng 5 năm 2020 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội, các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Chủ trì, phối hợp với cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Đài truyền hình Việt Nam: (i) Tuyên truyền về Hội nghị trước, trong, sau thời gian diễn ra Hội nghị; (ii) Tạo chuyên mục trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin điện từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp trước, trong Hội nghị.

- Tổng hợp các báo cáo chuyên đề, tham luận từ các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp để chuẩn bị tài liệu, tư liệu của Hội nghị.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị thông qua kênh trực tuyến và của các đại biểu, doanh nghiệp dự Hội nghị hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nhiệm vụ liên quan (sản phẩm đầu ra của Hội nghị), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 5 năm 2020.

3. Đài truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền hình trực tiếp Hội nghị.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chuẩn bị tham luận, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 156/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2020.

- Chủ động xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19.

5. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí Hội nghị theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Trợ lý, Thư ký của TTg và các PTTg;
các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TH, PL, TKBT; Cổng TTĐT; TTTH; Cục QT;
HT Thống Nhất; Cục HCQT2; Cục KSTTHC;
- Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của TTg;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).Hòa.

B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3458/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 01/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3458/VPCP-ĐMDN

321

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441760